Fler whiskies från Lady of the Glen finner du på vår andra hemsida www.boisson.se 


Auld Rare Whisky importerar speciellt utvalda whiskies från olika destillerier som slutlagrats på olika typer av vinfat. Dessa är noga utvalda och lagrade av Gregor Hannah på The Lady of the Glen som vi har ett nära samarbete med.

När han växte upp var Gregor omgiven av whisky. Gregor tittade på en lång rad säckpipsblåsare och tittade på när hans far samlade en stor samling av sällsynta malts som gavs som tack gåvor. Han var fascinerad och fast besluten att förstå hur han skulle bygga den ultimata kollektionen för sig själv. Gregor förvärvar nu sällsynta enskilda fat från det skotska whiskyskafferiet för att mogna efter eget gottfinnande och släppa under sitt eget märke, Lady of the Glen. Sedan lanseringen av Lady of the Glen 2012 är han stolt över att ha levererat 1000-tals flaskor med exceptionell whisky över hela världen. Processen börjar med att identifiera lämpliga enskilda fat utifrån deras kvalitet, sällsynthet, smak och smakpotential. Trähantering är en viktig prioritering för Gregor, eftersom han personligen känner och använder de allra bästa specialtunnorna från bodegas i Portugal, vingårdar i Italien och Tyskland, samt bourbon hogshead-fat från USA för mer traditionell mognad.

Varje fat är smaktestat innan det släpps av Gregor och buteljeras med fatstyrka utan färg eller kylfiltrering. Skönheten med en enda frisläppning är hur whisky mognar, eftersom unika skillnader i ek- och mognadsförhållanden säkerställer att inga två fat är någonsin samma. Gregor tror att hans framgång ligger i att ge exceptionella smaker. Hans uppdrag är att utbilda människor om whisky genom att släppa unika enskilda fat som har haft mognad i ek från olika platser som har utsatts för olika berikade och söta viner, förutom att fira destilleriets andliga hantverk. Varje whiskyfat har sin egen anda och historia att berätta. Growing up, Gregor was surrounded by whisky. Hailing from a long line of pipers, Gregor watched as his father amassed a large collection of rare malts given as thank you gifts. He was fascinated, and determined to understand how to build the ultimate collection for himself.

Gregor now acquires rare single casks from the Scotch Whisky larder to mature at his own discretion and release under his own brand, Lady of the Glen. Since launching Lady of the Glen in 2012, he is proud to have delivered over 1000 bottles of exceptional whisky worldwide.

The process begins by identifying suitable single casks based on their quality, rarity, flavour and flavour potential. Wood management is a key priority for Gregor as he personally sources and utilizes the very best specialist casks from bodegas in Portugal, vineyards in Italy and Germany, as well as bourbon hogshead barrels from the US for more traditional maturation.

Every cask is taste-tested prior to release by Gregor and bottled at cask strength with no colourings or chill filtering. The beauty of a single cask release is the way whisky matures, as unique differences in the oak and maturation conditions ensures no two casks are ever the same.

Gregor believes his success lies in providing exceptional flavours. His mission is to educate people about whisky through the release of unique single casks that have enjoyed maturation in oak from different locations that has been exposed to different fortified and sweet wines, in addition to celebrating the distillery’s spirit craftmanship. Each cask of whisky has its own spirit and story to tell.

Since launching in 2012, Lady of the Glen is proud to have delivered thousands of bottles of exceptional whisky worldwide.

Gregor constantly seeks to further his whisky knowledge and is completing a masters degree in distilling at Heriot-Watt University.