Auld & Rare samarbetar med ett antal professionella Whisky-provare vars kunskaper och inspirerande föreläsningar, inte lämnar någon oberörd. De är utbildade på några av de mest renommerade destillerierna i Skottland och är bereda att leverera.. Välkommen att boka!
Vi vet att de flesta Whisky-klubbarna i riket är ideelt drivna, men som ett litet och extremt nischat Whisky-företag med höga ambitioner och enastående produkter, så är det naturligt att vi också fakturerar för våra tjänster, dock väldigt modest.
Vi vill understryka att Auld Rare Sweden Whisky AB normalt inte marknadsför/försäljer sina produkter på Systembolagets ordinariehyllor (vilket betyder intäkter), utan förlitar sig på Mäss-besökaren och Whisky-klubbars intresse för våra eminenta och unika produkter, som enbart härrör från Single Casks, Skottland.
Våra föreläsares arvode är baserat på var i Sverige provningen äger rum. De utgår från Halmstad och tillkommer gör naturligtvis rese-ersättning och logi.
För mer info vänligen kontakta oss på info@auldrarewhisky.se
Provingssortiment kombineras med www.boisson.se

Slaínte